Back to Top

Podporujeme a sponzorujeme

Projekty, které v Yoggies podporujeme

Yoggies není jen firma, která vyvíjí a prodává zdravá krmiva pro psy a kočky. Podporujeme a sponzorujeme všechny akce kde jsou psi skutečnými nejlepšími přáteli člověka. Námi podporované akce a projekty jsou především ty, kde se potkává nezištná lidská činnost i potřeba s nezištnou láskou a aktivitou čtyřnohých přátel. Proto jsou našimi hlavními projekty podpory:

  • výcvik vodících a canisterapeutických psů,
  • výcvik asistenčních, lavinových i služebních psů,
  • akce, na kterých mají lidé možnost poznat lásku i přínos psů v dnešní uspěchané době.

Máte-li skvělý nápad, jak ukázat záslužnou činnost psa velkému množství lidí, nebo se domníváte, že právě vámi pořádaná akce může vzdělat nebo ukázat, jak se k psům správně chovat, nebo snad dokážete vy a vaši psi něco opravdu výjimečného – obraťte se na nás.

Yoggies VÁM všem moc děkuje!

 

Canisterapie Kladno

Canisterapie Kladno je skupina dobrovolníků, kteří založili před několika lety tuto organizaci proto, aby mohli pracovat s potřebnou kvalifikací jako terapeuti se svými psy metodou, která je nazývána canisterapie. To znamená metodou pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.

Každý canisterapeutický tým musí mít složené zkoušky poslušnosti dle řádu Českého kynologického svazu a dále speciální canisterapeutické zkoušky. Ty mají platnost 2 roky a jsou v tomto intervalu pravidelně ověřovány za účelem certifikace pracovního týmu pro poskytování canisterapie.

Canisterapeutické týmy (psovod a pes) svou činnost provádí v domluvených zařízeních (školy, školky, nemocnice, domy pro seniory, apod.). Pro jednotlivá zařízení a canisterapeutické týmy je vypracován zasmluvněný projekt, jehož součástí je přesná specifikace druhu terapie, která bude v zařízení probíhat, za jakých podmínek a v jakých intervalech.

Canisterapie Kladno  se věnuje převážně pravidelné činnosti týmů v zařízeních, ale  v rámci časových možností členů spolku i jednorázovým aktivitám a akcím. Ty jsou zaměřeny na ukázky canisterapeutické činnosti, na vzdělávací akce ve formě seminářů nebo workshopů nebo na podporu charitativních činností.

Canisterapii je zařazena do skupiny sociální rehabilitace. Vykonavatel této činnosti však musí mít kompetence v oblasti kynologie a etologie psa i sociálních dovedností. Důležitá je komunikace s lidmi, empatie, zvládání krizových situací, náhled do psychologie člověka, znalost diagnóz zejména cílové skupiny, kterou psem ovlivňuje apod. Canisterapie zná tyto formy práce s klientem: aktivace, terapie, edukace a krizová intervence, na které se jednotlivé canisterapeutické týmy zaměřují..

Yoggies VÁM děkuje!

 

Vodící psi

Hlavním smyslem poskytování podpory vodícím psům a jejich výcviku je, ukázat co nejširšímu okruhu lidí, jak záslužnou činnost umí pes pro člověka se zrakovým postižením udělat. Mnohdy je pes tím jediným tvorem, který dokáže vrátit člověku smysl do života a bytí. Proto i tito psi a lidé si zaslouží naší plnou podporu.

Jeden příběh za všechny… 

V tomto bloku chceme ukázat příběh Katky V. a jejího psa Árona. (autor: Katka V.) 

Aron se narodil 8. července 2014, ale náš společný příběh, ve kterém je nedílnou součástí, se začal psát na začátku roku 2015. V této době, jsem po chybné diagnóze prodělala těžkou trombózu žilních splavů. Nebýt mých přátel, kteří se postavili laxním lékařům a převezli mne do jiné nemocnice, pravděpodobně už bych tu ani nebyla.  Ačkoli jsem díky této laxnosti částečně ztratila zrak, začala jsem se pomalu vracet do normálního života.  Po zlepšení mého zdravotního stavu a stabilizaci zraku s diagnózou „prakticky nevidomá“ jsem po roce začala přemýšlet, jakým směrem se teď má ubírat můj život, když se ke své profesi fotografky jen těžko asi vrátím.

Od dětství jsem milovala psy…

Od dětství miluji zvířata a již dávno předtím, než-li jsem se stala prakticky nevidomou, jsem přemýšlela o předvýchově štěněte pro handicapované. Ve stejné době jsem se „malou lstí“ od svých přátel dostala do Střediska výcviku vodících psů v Jinonicích. Celou dobu jsem počítala s tím, že vychovám velkého pomocníka pro nevidomého a nepřipouštěla si, že jsem na tom tak, že vodicího psa potřebuji sama. Po krátkém rozhovoru, s tehdejší paní ředitelkou, zklamaná, že štěně nemůžu se svou diagnózou dostat, jsem se s těžkým srdcem šla podívat alespoň na „studenty“ jejich školy.

..a tak to začalo

Hned v prvním kotci byli dva psi…  Aron mne zaujal svým chováním, protože spořádaně seděl a čekal, než si ho zavolám, na rozdíl od jeho parťáka, který se málem protáhl mezi mřížemi, jen aby mne olízal. Ačkoli jsem si pohladila a pomuchlovala i ostatní „studenty“ a zkusila se projít si i s jiným psem, Aron byl na stejné vlně a už v ten den jsme si sebe navzájem vybrali.

Když po roce našeho soužití, po zkrmení granulí, které jsme dostali ještě ze SVVP, přišla na řadu otázka „Čím krmit Aronka?“ začala jsem se ptát a číst všemožné články o stravě psa. Bylo toho moc a já mu chtěla dát jen to nejlepší. Tuto otázku jsem položila i cvičitelce, která mi Arona vycvičila a sama psa má. Ta mne nasměrovala na granule od Yoggies. Pročetla jsem si diskuse i recenze… začala pročítat složení i ostatních granulí a hledala i jiné možnosti stravování… Ano, našla jsem BARF, ale jeho příprava je pro někoho, kdo špatně vidí složitá, tak mi Yoggies přišlo jako to nejlepší, co můžu svému pomocníkovi dát. Potřebuji, aby jedl zdravě, aby neměl zažívací problémy, aby prosperoval… je to parťák a nejlepší přítel při mých každodenních pochůzkách a život bez něj už si ani nedovedu představit.  

 Katka V. pořádá také setkání ve školách apod., mimo jiné i na téma Víte jak se chovat k vodícím psům?

Nám v Yoggies je ctí a potěšením! Spolu s Katkou a Áronkem připravujeme projekt na podporu podobných činností… těšte se, již brzy. 

 

Pátrací, lavinoví…i služební psi

Málo z nás si uvědomuje, jak záslužnou činnost provádí též různí služební psi. I ti, spolu se svými lidskými parťáky si zaslouží úctu a vděk. Vždyť takový malý pes jako teriér, může zachránit mnoho životů lidí i zvířat jen tím, že odhalí drogy, pašovaný tabák, nebo slonovinu, či dokonce živá, pašovaná zvířata.

I taková podpora, byť by byla jen v mezích výhodnějších nákupů krmiv a darů v podobě pamlsků i konzerv nám dělá potěšení. I my v Yoggies tím vyjadřujeme vděk a obdiv jak lidem, tak profesionálům v kožichu. 

V Yoggies jsme na Vás pyšní. Děkujeme!

 

Podpora a sponzoring sportu

Mohlo by se zdát, že podpora různých sportů, kde psi hrají prim nezapadá do naší strategie podpory. To je však omyl. Bez zápalu lidí pro zdravé krmení a jeho další zdokonalování by například Yoggies Active – granule lisované za studena s kachnou a jelením masem nespatřili světlo Světa. 

Špičkoví sportovci a týmy, jako např.musheři a jejich psi ve špičkové kondici by nedosahovali takových výkonů, jako tým pí.Kateřiny Kulhánkové a p.Václava Zeteka. Tito pravidelně vozí ze závodů zlaté medaile a k tomu pomáhají nám v Yoggies vyvíjet co nejzdravější a nejvydatnější krmiva pro štěňata i aktivní psi.

Je i mnoho dalších skvělých sportovců mezi psi a pejskaři, jako např.paní Marešovská a její týmoví parťáci. Také oni vědí, že zdravé krmení je základem skvělých výsledků. 

Gratulujeme všem lidem i psům ke skvělým výsledkům.

Máte náš obdiv!